یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال 

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد 

رابه تمامی همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت 

را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت مینماییم. 

سال نو می شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند 

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما… 

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟… 

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار وسال نومبارک…