چرا ستاره ها چشمک می زنند؟

در صورتیکه فضانوردان که در خارج از اتمسفر ، ستارگان را تماشا کنند نور آنها را ثابت خواهند دید. واقعیت این است که نور ستارگان ثابت است ، ولی چون انسان ستاره­ها را از پشت طبقات جو ، تماشا می­نماید در این حالت است که ستارگان ، در حال چشمک زدن به نظر می­رسند.

 

 

لایه­های اصلی آتمسفر عبارت می­شود از : تروپوسفر ، استراتوسفر ، مزوسفر ، تروموسفر ، یونوسفر و اکزوسفر چون هر یک از لایه­های فوق ، دارای غلظت مخصوص به خود است ، لذا وقتی نور ستارگان از لایه­ای به لایه دیگر می­رسد ، می­شکند واین شکست نور چندین بار صورت می­گیرد ، در نتیجه این شکستها ، نور ستاره­ها از حالت مستقیم خارج شده و در نظر ساکنین کره­زمین به صورت چشمک­زن در می­آیند. جالب است بدانیم : اگر اتمسفر نبود ، آسمان تاریک و سیاه دیده می­شد ، وجود جو باعث پراکندگی نور خورشید و رنگ آبی آسمان شده است در نتیجه فقدان اتمسفر ، شبها بسیار سرد و روزها بسیار گرم میشد و بعلاوه زندگی در کره خاکی بوجود نمی­آمد.

نور ستاره‌ها هنگام گذر از درون جو زمین دچار اعوجاج می‌شود. همین اعوجاج است که باعث می‌شود تا ستاره‌ها از دید ما چشمک‌زن به نظر آیند. زمانی که پرتوهای نوری ستاره‌ها وارد تلسکوپ می‌شود این اعوجاج تشدید می‌شود. سیستم اپتیک سازگار با کمک آینه‌ای قابل حرکت به تصحیح این اعوجاجات می‌پردازد.
البته نظریه ی دیگری هم هست که میگوید این امر به علت وجود گازهای در فضا و اطراف ستارگان و مسیر نوری آنهاست

 

/ 0 نظر / 45 بازدید