ابرها

الف-ابر کومولوس: این ابرها بر اثر بالا رفتن سریع هوا تشکیل می شوند.وبه صورت پنبه یا گل کلم به رنگ سفید دیده می شوند.

ب -ابر استراتوس: ابرهایی گسترده و موازی با سطح زمین هستند و معمولا در ارتفاع پایین تشکیل می شوند و گاهی تولید مه می کنند.

ج -ابر سیروس: این ابرها در ارتفاع بالا و به صورت پراکنده تشکیل می شوند.پرمانند هستند و بارندگی ندارند.

/ 0 نظر / 117 بازدید