جواب فکر کنید فصل 2 علوم هشتم

فصل2 (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی)

گفت و گو کنید (صفحه10)

هدف از این مطلب این است تغییرات می­توانند مفید یا مضر باشند تفکر ودید افراد مهم است
سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه­ی سخت ونهفته در ختان در روی زمین می­شود.
رشد تکامل وفرد از یک طرف وپیرشدن سلول­ها از طرف دیگر- فاسد شدن میوه- پوسیدن کاغذ
زنگ زدن آهن در یک نگاه مضر ودر نگاه دیگر  باز گشت مواد به طبیعت است .( تفکر همه جانبه مهم است).

آزمایش کنید (صفحه11)

حل شدن قرص جوشان بر خلاف تصور گرما گیر است ودمای دماسنج پایین می­آید.تغییرات شیمیایی با تغییرات دما همراه هستند.

فکر کنید (صفحه11)

- الف) واکنش مس سولفات با آهن یک تغییر شیمیایی وگرماده است.
تجزیه دی­کرومات­آمونیم یک تغییر شیمیایی گرماده که با تولید گاز همراه است.
جوشیدن آب و تبخیر آب یک تغییر فیزیکی که گرما گیر است.
حل شدن پوسته تخم­مرغ در سرکه یک واکنش شیمیایی وگرماگیر است گاز کربن­دی­اکسید بوجود می­آید.
- ب) تولید گاز
تغییرات دما همراه با نورو گرما تشکیل ماده جامد تولید ماده­ی جدید با خواص جدید نشانه تغییر شیمیایی مواد می­تواند باشد.

آزمایش کنید (صفحه12)

با بزرگ شدن ظرف میزان اکسیژن لازم برای سوختن شمع فراهم می­شود وزمان روشن ماندن شمع طولانی می­شود.
با آزمایش دانش­آموزان متوجه می­شوند که طول شمع تاثیر خاصی در زمان ندارد.
در یک نمودار خط افقی متغییر مستقل (آنچه ما تغییر می­دهیم اندازه ظرف) را می­نویسیم ودر خط عمودی متغییر وابسته (انچه در طول آزمایش خودش تغییر می­کند) نوشته و اندازه­گیری می­شود.


آزمایش کنید (صفحه14)

در این واکنش شیمیایی آهن نرم ونازک در اثر گرما با اکسیزن هوا ترکیب شده وبعد از 5دقیقه کاهش میزان هوا دلیل برترکیب اکسیژن با آهن می­باشدکه می­توان در صد اکسیژن را محاسبه کرد.
آزمایش تجزیه آب­اکسیژنه در حضور کاتالیزگر (آهن اکسید
پتاسیم یدید منگنز­دی­اکسید) گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می­تواند ذغال نیمه­افروخته را روشن کند. آب­اکسیژنه در کنار کاتالیزگر تجزیه شده اکسیژن وآب تولید می­کند اکسیژن زیادی آتش را شعله­ور می­کند.

فعالیت (صفحه15)

- در سوختن عامل مهم وجود اکسیژن- گرمای لازم وسوخت مناسب می­باشد
- باکنترل کردن مقدارسوخت نوع ماده سوختنی
مقدار ورودی اکسیژن
- با حذف سوخت
با سرد کردن وحذف اکسیژن با آب سرد وپتوی خیس شن وماسه خیس
- هرگاه درون ظرف سر بسته­ای
اکسیژن تمام شود شعله خاموش می­شود.

اطلاعات جمع­آوری کنید (صفحه16)

در اثر سوختن ناقص مواد آلی گاز بی­رنگ وبی­بویی تولید می­شود. این گاز تمایل زیادی برای چسبیدن به هموگلوبین خون دارد ونمی­گذارد اکسیژن در دم وارد شود فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می­شود.

فعالیت (صفحه16)
بخار آب موجود را به وسیله­ی یک ظرف سرد در بالای آتش که میعان بخار آب بوجود می­آید.شناسایی می­کنیم.گاز کربن­دی­اکسید را وارد آب آهک شفاف کرده آن را کدر می­کند.

آزمایش کنید (صفحه17)

بوسیله جریان الکتریکی باتری می­توان سیم آهنی نازک را گرم و شعله­ور کند.

آزمایش کنید (صفحه17) قند

در مرحله­ی اول قند دوب شده وبه راحتی شعله­ور نمی­شود
- در آزمایش سوختن قند اگر کاتالیزگر خاک گلدان که دارای عناصر مختلف است قرار گیرد شعله قند به خوبی دیده می­شود.
مواد غذایی در بدن ما در دمای پایین اما در کنار آنزیم­ها که دمای اولیه را پایین می­اورند صورت می­گیرد-
کاتالیزگرها موادی هستند که سرعت واکنش شیمیایی را با کاهش دمای فعا­ل­سازی زیاد می­کند.


آزمایش کنید ص19: چگونه می­توان انرژی آهن را آزاد کرد؟

یکی دیگر از راه­های آزاد­سازی انرژی شیمیایی استفاده از انرژی الکترون­ها می­باشد. بوسیله دو تیغه­ی مختلف ومحلول اسیدیمناسب می­توان با حرکت الکترون الکتریسته بوجود آورد.
وبرای بالا بردن میزان الکتریسیته تعداد پیل را زیاد می­کنیم یا به جای آهن از نوار منیزیم استفاده می­کنیم الکترولیت نیز می­تواند اسید قوی­تری باشد

فکر کنید (صفحه19)

1- سوزندن مواد
2- واکنش­های مختلف مثل تولید الکتریسیته
3- استفاده از نور برای تولید برق وگرما
4- استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد


آزمایش کنید (صفحه20) قرص جوشان

در قرص جوشان چندماده از جمله اسید و ترکیبات نمکی وجود دارد با آب واکنش شروع شده وگاز کربن­دی­اکسید تولید می­شود فشاری را ایجاد می­کند که باعث پرتاب درقوطی می­شود،این گاز با آب­آهک شفاف کدر می­شود

 

/ 2 نظر / 651 بازدید

این مطالب برای من خیلی مفید بود.با تشکر از زحمات شما

شیما

؟عالی بود[قلب]